فرهنگ لغت تلفظ صربی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (صربی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به صربی

  • April تلفظ April
  • London تلفظ London
  • 21 تلفظ 21
  • banana تلفظ banana
  • R تلفظ R
  • to تلفظ to
  • bio تلفظ bio
  • 32 تلفظ 32
  • auto تلفظ auto
  • put تلفظ put

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (صربی) را تلفظ نمایید؟