فرهنگ لغت تلفظ آلبانیایی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (آلبانیایی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به آلبانیایی

  • 1 تلفظ 1
  • a تلفظ a
  • vegan تلفظ vegan
  • person تلفظ person
  • 2 تلفظ 2
  • 21 تلفظ 21
  • Sara تلفظ Sara
  • plan تلفظ plan
  • jo تلفظ jo
  • Italian تلفظ Italian

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (آلبانیایی) را تلفظ کنید؟