فرهنگ لغت تلفظ سومالیايی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (سومالیايی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به سومالیايی

  • far تلفظ far
  • dad تلفظ dad
  • oo تلفظ oo
  • il تلفظ il
  • Cali تلفظ Cali
  • Somalia تلفظ Somalia
  • shan تلفظ shan
  • Iska تلفظ Iska
  • kow تلفظ kow
  • shax تلفظ shax

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (سومالیايی) را تلفظ کنید؟