اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 399
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 6.276
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.949
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj