اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 391
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.757
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.281
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj