سيسيلی راهنمای تلفظ

[Sicilianu]

پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 45
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.818
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.081
  • سيسيلی عكس از Scott Wylie