فرهنگ لغت تلفظ سيسيلی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (سيسيلی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به سيسيلی

  • 11 تلفظ 11
  • 6 تلفظ 6
  • café تلفظ café
  • 14 تلفظ 14
  • zebra تلفظ zebra
  • 4 تلفظ 4
  • banana تلفظ banana
  • 13 تلفظ 13
  • U تلفظ U
  • 12 تلفظ 12

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (سيسيلی) را تلفظ کنید؟