فرهنگ لغت تلفظ سيسيلی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (سيسيلی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به سيسيلی

  • 11 تلفظ 11
  • 6 تلفظ 6
  • banana تلفظ banana
  • zebra تلفظ zebra
  • U تلفظ U
  • aria تلفظ aria
  • nanna تلفظ nanna
  • tri تلفظ tri
  • reci تلفظ reci
  • ou تلفظ ou

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (سيسيلی) را تلفظ نمایید؟