فرهنگ لغت تلفظ ساردينی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ساردينی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به ساردينی

  • ses تلفظ ses
  • Mama تلفظ Mama
  • ea تلفظ ea
  • luna تلفظ luna
  • 47 تلفظ 47
  • sole تلفظ sole
  • ei تلفظ ei
  • Una تلفظ Una
  • fora تلفظ fora
  • pei تلفظ pei

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (ساردينی) را تلفظ کنید؟