یاکوتی راهنمای تلفظ

[Саха тыла]

پيوستن به تلفظ های یاکوتی

  • شمار متكلمان: 363.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 170
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.341
  • یاکوتی عكس از Yakutia Travel
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه