سانسکریت راهنمای تلفظ

[संस्कृत]

پيوستن به تلفظ های سانسکریت

  • شمار متكلمان: 200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 211
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.950
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 385
  • سانسکریت عكس از Priyambada Nath
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه