رومانیایی راهنمای تلفظ

[Română]

پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.917
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 26.079
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 325
  • رومانیایی عكس از Camil Ghircoias