فرهنگ لغت تلفظ پنسیلوانیا هلندی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (پنسیلوانیا هلندی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به پنسیلوانیا هلندی

  • ich تلفظ ich
  • sex تلفظ sex
  • was تلفظ was
  • all تلفظ all
  • sie تلفظ sie
  • weiss تلفظ weiss
  • ee تلفظ ee
  • mich تلفظ mich
  • dier تلفظ dier
  • Wasser تلفظ Wasser

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (پنسیلوانیا هلندی) را تلفظ نمایید؟