فرهنگ لغت تلفظ Old Turkic

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (Old Turkic) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به Old Turkic

  • Saba تلفظ Saba
  • ant تلفظ ant
  • H تلفظ H
  • us تلفظ us
  • and تلفظ and
  • Quran تلفظ Quran
  • K تلفظ K
  • salam تلفظ salam
  • Qom تلفظ Qom
  • Kim تلفظ Kim

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (Old Turkic) را تلفظ کنید؟