اکسیتان راهنمای تلفظ

[Occitan]

پيوستن به تلفظ های اکسیتان

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 35
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4.612
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 674
  • اکسیتان عكس از Andyblind