اندبل جنوبی راهنمای تلفظ

[Ndébél]

پيوستن به تلفظ های اندبل جنوبی

  • شمار متكلمان: 586.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 0
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 31
  • اندبل جنوبی عكس از Fulya Pirim
تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد