فرهنگ لغت تلفظ نورسینای قدیمی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (نورسینای قدیمی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به نورسینای قدیمی

  • egg تلفظ egg
  • á تلفظ á
  • sex تلفظ sex
  • ok تلفظ ok
  • ISA تلفظ ISA
  • of تلفظ of
  • ein تلفظ ein
  • bak تلفظ bak
  • eins تلفظ eins
  • barn تلفظ barn

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (نورسینای قدیمی) را تلفظ کنید؟