فرهنگ لغت تلفظ Old Norse

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (Old Norse) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به Old Norse

  • á تلفظ á
  • egg تلفظ egg
  • sex تلفظ sex
  • of تلفظ of
  • bak تلفظ bak
  • barn تلفظ barn
  • anda تلفظ anda
  • saga تلفظ saga
  • ISA تلفظ ISA
  • fé تلفظ

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (Old Norse) را تلفظ کنید؟