نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.498
  • واژه‌های تلفظ شده: 18.844
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.130
  • نروژی عكس از Sten Dueland