نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.571
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.808
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.150
  • نروژی عكس از Sten Dueland