نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.638
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 21.192
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 6.022
  • نروژی عكس از Sten Dueland