فرهنگ لغت تلفظ خومانی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (خومانی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به خومانی

  • 2 تلفظ 2
  • a تلفظ a
  • aa تلفظ aa
  • ng تلفظ ng
  • gum تلفظ gum
  • ku تلفظ ku
  • see تلفظ see
  • U تلفظ U
  • gǀoqe تلفظ gǀoqe
  • i تلفظ i

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (خومانی) را تلفظ کنید؟