فرهنگ لغت تلفظ خومانی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (خومانی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به خومانی

  • 2 تلفظ 2
  • a تلفظ a
  • U تلفظ U
  • i تلفظ i
  • aa تلفظ aa
  • gǀoqe تلفظ gǀoqe
  • nǀuu تلفظ nǀuu
  • Kia تلفظ Kia
  • ǁʼale تلفظ ǁʼale
  • gao تلفظ gao

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (خومانی) را تلفظ کنید؟