آلمانی سفلا راهنمای تلفظ

[Plattdüütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سفلا

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 121
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 13.286
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 25
  • آلمانی سفلا عكس از Jürgen Howaldt