فرهنگ لغت تلفظ مین نان

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (مین نان) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به مین نان

  • banana تلفظ banana
  • 88 تلفظ 88
  • 1 تلفظ 1
  • 你好 تلفظ 你好
  • 15 تلفظ 15
  • 99 تلفظ 99
  • 70 تلفظ 70
  • 21 تلفظ 21
  • Taipei تلفظ Taipei
  • Huawei تلفظ Huawei

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (مین نان) را تلفظ نمایید؟