فرهنگ لغت تلفظ مین نان

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (مین نان) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به مین نان

  • banana تلفظ banana
  • 1 تلفظ 1
  • 你好 تلفظ 你好
  • 15 تلفظ 15
  • 99 تلفظ 99
  • 70 تلفظ 70
  • 21 تلفظ 21
  • 69 تلفظ 69
  • 16 تلفظ 16
  • 日本 تلفظ 日本

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (مین نان) را تلفظ نمایید؟