مین نان راهنمای تلفظ

[闽南语]

پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 680
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.262
  • واژه‌های تلفظ نشده: 939
  • مین نان عكس از 690518207