ناهواتی راهنمای تلفظ

[Nāhuatlahtōlli]

پيوستن به تلفظ های ناهواتی

  • شمار متكلمان: 1.600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 94
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.725
  • واژه‌های تلفظ نشده: 728
  • ناهواتی عكس از Jose Francisco Del Valle Mojica