برمه ای راهنمای تلفظ

[Myanmasa]

پيوستن به تلفظ های برمه ای

  • شمار متكلمان: 42.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 121
  • واژه‌های تلفظ شده: 203
  • واژه‌های تلفظ نشده: 549
  • برمه ای عكس از KX Studio
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه