مالتی راهنمای تلفظ

[Malti]

پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 75
  • واژه‌های تلفظ شده: 743
  • واژه‌های تلفظ نشده: 281
  • مالتی عكس از Frank Vincentz