مالتی راهنمای تلفظ

[Malti]

پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 74
  • واژه‌های تلفظ شده: 734
  • واژه‌های تلفظ نشده: 259
  • مالتی عكس از Frank Vincentz