مالایا راهنمای تلفظ

[Bahasa Melayu]

پيوستن به تلفظ های مالایا

  • شمار متكلمان: 281.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 679
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.352
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 331