مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 206
  • واژه‌های تلفظ شده: 941
  • واژه‌های تلفظ نشده: 45
  • مراتی عكس از Romana Klee
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه