مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 217
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.029
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • مراتی عكس از Romana Klee
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه