مغولی راهنمای تلفظ

[Монгол]

پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 127
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.431
  • واژه‌های تلفظ نشده: 579
  • مغولی عكس از David Baxendale
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه