فرهنگ لغت تلفظ مالايالام

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (مالايالام) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به مالايالام

  • 11 تلفظ 11
  • 100 تلفظ 100
  • ask تلفظ ask
  • 12 تلفظ 12
  • 1000 تلفظ 1000
  • 70 تلفظ 70
  • 2008 تلفظ 2008
  • 5 تلفظ 5
  • 13 تلفظ 13
  • 17 تلفظ 17

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (مالايالام) را تلفظ کنید؟