لاتويايی راهنمای تلفظ

[Latviešu]

پيوستن به تلفظ های لاتويايی

  • شمار متكلمان: 1.550.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 306
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 13.771
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.798
  • لاتويايی عكس از Dainis Matisons