فرهنگ لغت تلفظ چینی میانه

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (چینی میانه) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به چینی میانه

  • 花 تلفظ
  • 一 تلفظ
  • 世界 تلفظ 世界
  • 水 تلفظ
  • 七 تلفظ
  • 二 تلفظ
  • 茶 تلفظ
  • 有 تلفظ
  • 求 تلفظ
  • 不 تلفظ

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (چینی میانه) را تلفظ کنید؟