لیتوانیایی راهنمای تلفظ

[Lietuvių]

پيوستن به تلفظ های لیتوانیایی

  • شمار متكلمان: 4.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 481
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.254
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • لیتوانیایی عكس از Guillaume Speurt
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه