لیتوانیایی راهنمای تلفظ

[Lietuvių]

پيوستن به تلفظ های لیتوانیایی

  • شمار متكلمان: 4.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 529
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 22.861
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 0
  • لیتوانیایی عكس از Guillaume Speurt
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه