لومپارد راهنمای تلفظ

[Lombàrd]

پيوستن به تلفظ های لومپارد

  • شمار متكلمان: 3.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.515
  • واژه‌های تلفظ نشده: 177
  • لومپارد عكس از Eric Hossinger