لومباردی راهنمای تلفظ

[Lombàrd]

پيوستن به تلفظ های لومباردی

  • شمار متكلمان: 3.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 3.521
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 172
  • لومباردی عكس از Eric Hossinger