لونگاندا راهنمای تلفظ

[Luganda]

پيوستن به تلفظ های لونگاندا

  • شمار متكلمان: 3.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 17
  • واژه‌های تلفظ شده: 22
  • واژه‌های تلفظ نشده: 134
  • لونگاندا عكس از Dylan Walters