لونگاندا راهنمای تلفظ

[Luganda]

پيوستن به تلفظ های لونگاندا

  • شمار متكلمان: 3.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 24
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 134
  • لونگاندا عكس از Dylan Walters