لزگی راهنمای تلفظ

[Лезги]

پيوستن به تلفظ های لزگی

  • شمار متكلمان: 450.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 46
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 77
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه