لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.031
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.046
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural