لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.044
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.823
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural