لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.015
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.508
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural