قرقیزستانی راهنمای تلفظ

[Kırgızca / Кыргызча]

پيوستن به تلفظ های قرقیزستانی

  • شمار متكلمان: 3.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 52
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 264
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 271
  • قرقیزستانی عكس از Neiljs
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه