فرهنگ لغت تلفظ كورنيش

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (كورنيش) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به كورنيش

  • y تلفظ y
  • an تلفظ an
  • Hi تلفظ Hi
  • a تلفظ a
  • my تلفظ my
  • Mona تلفظ Mona
  • ha تلفظ ha
  • tan تلفظ tan
  • mall تلفظ mall
  • er تلفظ er

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (كورنيش) را تلفظ کنید؟