کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 284
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.583
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.734
  • کردی عكس از Public domain
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه