کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 289
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.607
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.727
  • کردی عكس از Public domain