کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 301
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4.676
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.705
  • کردی عكس از Public domain