قزاقستانی راهنمای تلفظ

[Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 258
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 2.258
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 814
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه