قزاقستانی راهنمای تلفظ

[Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 237
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.247
  • واژه‌های تلفظ نشده: 766
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters