قزاقستانی راهنمای تلفظ

[Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 230
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.815
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.165
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه