فرهنگ لغت تلفظ ایسلندی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ایسلندی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به ایسلندی

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (ایسلندی) را تلفظ نمایید؟