اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.269
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 10.054
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2.681
  • اندونزیایی عكس از Public domain