اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.194
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.944
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.421
  • اندونزیایی عكس از Public domain