ايلوكو راهنمای تلفظ

[Ilokano]

پيوستن به تلفظ های ايلوكو

  • شمار متكلمان: 10.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18
  • واژه‌های تلفظ شده: 293
  • واژه‌های تلفظ نشده: 738