نوسو راهنمای تلفظ

[ꆇꉙ]

پيوستن به تلفظ های نوسو

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 241
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 7
  • نوسو عكس از Brücke-Osteuropa