نوسو راهنمای تلفظ

[ꆇꉙ]

پيوستن به تلفظ های نوسو

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6
  • واژه‌های تلفظ شده: 218
  • واژه‌های تلفظ نشده: 8
  • نوسو عكس از Brücke-Osteuropa