فرهنگ لغت تلفظ ايگبو

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ايگبو) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به ايگبو

  • W تلفظ W
  • ji تلفظ ji
  • Igbo تلفظ Igbo
  • mana تلفظ mana
  • isi ewu تلفظ isi ewu

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (ايگبو) را تلفظ نمایید؟