فرهنگ لغت تلفظ ايگبو

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ايگبو) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به ايگبو

  • W تلفظ W
  • sie تلفظ sie
  • si تلفظ si
  • mana تلفظ mana
  • Ada تلفظ Ada
  • ji تلفظ ji
  • Igbo تلفظ Igbo
  • ani تلفظ ani
  • Lee تلفظ Lee
  • egbe تلفظ egbe

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (ايگبو) را تلفظ نمایید؟