ايگبو راهنمای تلفظ

[Igbo]

پيوستن به تلفظ های ايگبو

  • شمار متكلمان: 18.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 78
  • واژه‌های تلفظ شده: 354
  • واژه‌های تلفظ نشده: 182
  • ايگبو عكس از Public domain