ارمنی راهنمای تلفظ

[Հայերեն]

پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 263
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.028
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.042
  • ارمنی عكس از Alexander Naumov
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه