فرهنگ لغت تلفظ ارمنی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ارمنی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به ارمنی

  • 1 تلفظ 1
  • 12 تلفظ 12
  • 2 تلفظ 2
  • 14 تلفظ 14
  • 20 تلفظ 20
  • 3 تلفظ 3
  • 6 تلفظ 6
  • 10 تلفظ 10
  • 8 تلفظ 8
  • 13 تلفظ 13

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (ارمنی) را تلفظ کنید؟