فرهنگ لغت تلفظ ارمنی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ارمنی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به ارمنی

 • 1 تلفظ
  1
 • 12 تلفظ
  12
 • 2 تلفظ
  2
 • 14 تلفظ
  14
 • 20 تلفظ
  20
 • 3 تلفظ
  3
 • 6 تلفظ
  6
 • 10 تلفظ
  10
 • 8 تلفظ
  8
 • 13 تلفظ
  13

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (ارمنی) را تلفظ کنید؟