ارمنی راهنمای تلفظ

[Հայերեն]

پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 277
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4.395
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 10.876
  • ارمنی عكس از Alexander Naumov
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه