چينی شيانگ راهنمای تلفظ

[湘语]

پيوستن به تلفظ های چينی شيانگ

  • شمار متكلمان: 36.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 165
  • واژه‌های تلفظ شده: 704
  • واژه‌های تلفظ نشده: 538