سوربيايی بالا راهنمای تلفظ

[Hornjoserbšćina]

پيوستن به تلفظ های سوربيايی بالا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7
  • واژه‌های تلفظ شده: 5
  • واژه‌های تلفظ نشده: 573