سوربيايی بالا راهنمای تلفظ

[Hornjoserbšćina]

پيوستن به تلفظ های سوربيايی بالا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 72
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 681