کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 755
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.500
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic