کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 833
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 17.096
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 79
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه