کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 781
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.536
  • واژه‌های تلفظ نشده: 910
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic