کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 722
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.945
  • واژه‌های تلفظ نشده: 60
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic