هندی راهنمای تلفظ

[हिन्दी]

پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 381.359.750
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.578
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 14.506
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 6.943
  • هندی عكس از Eric Laurent
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه