هندی راهنمای تلفظ

[हिन्दी]

پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.448
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.040
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.188
  • هندی عكس از Eric Laurent
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه