هاواييايی راهنمای تلفظ

[‘Ōlelo Hawai‘i]

پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 251
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 553
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 795
  • هاواييايی عكس از Brian