فرهنگ لغت تلفظ هاكا

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به هاكا

  • 1 تلفظ 1
  • 77 تلفظ 77
  • 对不起 تلفظ 对不起
  • ∂ تلفظ
  • Σ تلفظ Σ

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ نمایید؟