هاكا راهنمای تلفظ

[客家语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 220
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.264
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10.956
  • هاكا عكس از no author
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه