هاكا راهنمای تلفظ

[客家语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 235
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 11.365
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 10.938
  • هاكا عكس از no author
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه