هاكا راهنمای تلفظ

[客家语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 212
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.057
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.043
  • هاكا عكس از no author