فرهنگ لغت تلفظ هاكا

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به هاكا

  • 18 تلفظ 18
  • 6 تلفظ 6
  • 1 تلفظ 1
  • 再见 تلفظ 再见
  • 15 تلفظ 15
  • 5 تلفظ 5
  • 75 تلفظ 75
  • 25 تلفظ 25
  • 22 تلفظ 22
  • 17 تلفظ 17

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ کنید؟