گجراتی راهنمای تلفظ

[ગુજરાતી]

پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 143
  • واژه‌های تلفظ شده: 343
  • واژه‌های تلفظ نشده: 198
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه