گجراتی راهنمای تلفظ

[ગુજરાતી]

پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 99
  • واژه‌های تلفظ شده: 231
  • واژه‌های تلفظ نشده: 250
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه