گجراتی راهنمای تلفظ

[ગુજરાતી]

پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 150
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 529
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 21
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه