آلمانی سوييسی راهنمای تلفظ

[Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 251
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.354
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 780
  • آلمانی سوييسی عكس از Cristo Vlahos
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه