آلمانی سوييسی راهنمای تلفظ

[Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 223
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.297
  • واژه‌های تلفظ نشده: 636
  • آلمانی سوييسی عكس از Cristo Vlahos
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه